aboutus
โพรไฟล์ QC
ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ -

1, Incomming การตรวจสอบคุณภาพ

2, การควบคุมสีการพิมพ์

3, จบการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ

4, การควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบ

5, การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ขั้นตอนการประกันคุณภาพ -

1, วาดขึ้นและใช้ขั้นตอนการประกันคุณภาพ

2, การทดสอบในบ้าน

3 การทดสอบบุคคลที่ 3

4 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพการเก็บรวบรวม

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ